Psychosynthese

Gelukkig is het tegenwoordig steeds gewoner om ondersteuning te zoeken, iemand die een tijdje met je oploopt en je begeleidt. Ik ben opgeleid door de Psychosynthese Academie tot coacher en psychosynthesegids (5 jarige beroepsopleiding) en kan je deze ondersteuning mogelijk bieden.

Wat is Psychosynthese

Psychosynthese is een ervaringsgerichte, optimistische psychologie. Grondlegger is Roberto Assagioli (Italië 1888 –1974), arts en psychiater en een tijdgenoot van Freud en Jung. Waar Freud zich vooral richtte op de kelder van de menselijke geest, richt Psychosynthese zich op het gehele gebouw; dus inclusief de kelder, de begane grond, de bovenverdieping én het dakterras waar je in de zon kan staan en naar de sterren kan kijken. Psychosynthese gaat er vanuit dat ieder mens uniek is en een zuivere kern heeft. Zij erkent tevens in ieder mens een diepere essentie; we zijn wezenlijk met elkaar en met de natuur verbonden. Psychosynthese helpt ons ontdekken wie we in wezen al zijn. Meer dan onze zorgen en wisselende stemmingen is er een ‘innerlijke waarnemer’, een stille plek in ons, een liefdevol en krachtig ‘zelf’.

Met psychosynthese onderzoek je vragen en moeilijkheden ontstaan in het verleden, ontwikkel je inzicht in je patronen en rollen welke je ervaart in je dagelijkse leven nu, én je richt je op de toekomst. We richten ons op ontwikkeling van je zelf-vertrouwen, groeimogelijkheden en kwaliteiten, zoals aandacht, stilte, schoonheid, kracht en liefde. Ga je jouw leven sturen vanuit je ‘zelf’, dan verandert gaandeweg je energie, er is meer ontspanning en rust, evenwicht en authenticiteit. Je weet wie je bent en wat bij je past. Dat geeft overzicht in je werk en je leven. Psychosynthese gaat daarbij niet uit van wetmatigheden over 'hoe iemand moet zijn'. Het is een reis naar je innerlijke wijsheid waarbij je leert regisseur van je eigen leven te worden. Zelfkennis is het sleutelwoord.

Voor wie?

Er kan een duidelijke aanleiding zijn om hulp te zoeken, zoals:

  • Je vind het moeilijk om keuzes te maken of richting te geven aan je leven
  • Je hebt het gevoel dat ‘moeten’ je leven bepaald
  • Je hebt stressgerelateerde klachten, zoals moeheid, een opgejaagd gevoel, gespannenheid
  • Je ervaart gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet, onmacht, eenzaamheid, leegte
  • Je voelt je vastzitten in patronen die je als belemmerend ervaart
  • Je wilt meer stevigheid en vertrouwen voelen bij jezelf in je werk en relaties
  • Je vraagt je af hoe je jouw kwaliteiten meer kunt ontwikkelen

Werkwijze

Als je overweegt om naar mij te komen voor begeleiding, nodig ik je van harte uit voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Tijdens dit verkennende gesprek kun je vragen stellen, geef ik je informatie en kun je ervaren wie ik ben en of het klikt. Gaan we samen verder, dan volgen er twee intakegesprekken van ongeveer anderhalf uur. Ik stel je vragen met betrekking tot je achtergrond, je leven nu en wat daarin op dit moment speelt. We kijken samen naar wat je zou willen bereiken en welke thema’s daarbij relevant zijn en aandacht vragen. Dit gaan we samenbrengen in een werkplan. We spreken daarbij ook een tussentijds evaluatiemoment af. De daarop volgende sessies van een uur zijn wekelijks tot eens per maand, afhankelijk van wat past.

In de sessies werken we vanuit gebeurtenissen die je bezighouden en situaties waar je tegenaan loopt in je werk en je relaties. Je ontdekt delen, patronen en overtuigingen in jezelf die je in het dagelijks leven hebt ontwikkeld door bijvoorbeeld ervaringen van vroeger of omdat je omgeving je graag zo ziet. Deze delen (rollen) van jezelf worden in de psychosynthese subpersonen genoemd. Veelvoorkomende subpersonen zijn bijv. de harde werker, perfectionist, zorger. Deze subpersonen beschermen je om niet al te veel verdriet, angst of boosheid te voelen. In deze bescherming zitten ook veel kwaliteiten zoals moed, om angst te overwinnen. Kracht om voorbij verdriet te komen. Doordat je ze leert herkennen en bewust worden ontstaat er geleidelijk een nieuwe fase. Dat wat je namelijk leert zien en accepteren, regeert niet langer over jou. Jij neemt de regie over. Zoals een dirigent staat voor zijn orkest en bepaalt wie er aan zet is. Je krijgt gaandeweg een dieper inzicht in je levensverhaal en daarmee ook jouw wezenlijke kwaliteiten en mogelijkheden.

Het accent ligt op het persoonlijk ervaren en oefenen om anders met levenssituaties om te leren gaan. Soms ben je niet bij machte om de uiterlijke omstandigheden in je leven te beïnvloeden of te veranderen, maar je kunt er wel anders naar gaan kijken. Naast het gesprek ondersteunen visualisatie en meditatieve oefeningen dit proces van bewustwording. Je leert tevens werken met diverse aspecten van de wil om bewuste keuzes te maken en richting te geven aan je leven. Het doel is positieve stevigheid en meer evenwicht die vorm krijgt in je dagelijks leven. Psychosynthese noemt dit de weg van het midden.

Kosten
Het kennismakingsgesprek is kosteloos.
Intakegesprekken en sessies kosten € 65,- en duren 1,5 uur.
Prijzen (incl. 21% BTW)

Locatie:

Individuele cursussen, massage, coaching, Psychosynthese en het traject Eigen Praktijk worden gegeven in Praktijk Meander te Gasteren. Daar opent Meander begin 2016 tevens een Bed & Breakfast.

Massagepraktijk Meander
Gagels 47, 9466 PK Gasteren
Google Maps Massagepraktijk Meander Gasteren

Aan de Psychosynthese Academie (voorheen Centrum Psychosynthese Holland) in Amersfoort heb ik in 2011 de 5-jarige beroepsopleiding tot coach/counselor/gids afgerond. Ik werk in een intervisie-groep en ik ben geregistreerd in het beroepsregister. Dit betekent dat ik werk volgens een gezamenlijke kwaliteitsstandaard.
Je kunt bij mij een afspraak maken voor individuele begeleiding of coaching.